Pantun Sunda di Hari Ibu: Jasa Indung


Jasa Indung


Meuli kadu ka Palasah
Keur ngupahan anu pundung
Mun hirup hayang barokah
Kudu inget jasa indung


Aya manuk luhur saung
Saban poe disada na
Anu geus rido ngakandung
Salapan bulan lilana


Neundeun lauk dina wadah
Keur dipasak ku kang Musa
Nu ngarawat unggal wayah
Kurang sare teu dirasa


Buah ngora ti bi Eutik
Sakilo na ukur lima
Beurang peuting nu ngadidik
Sangkan hidep jadi jalma


#Selamat Hari Ibu !!


Ramdhan Hamdhani 

Subang Jawa Barat

Posting Komentar

0 Komentar