Isra’ Mi'raj : Titik Tolak Perubahan Menuju Kemenangan


Oleh : SUDARMO, SP, MSi
(Caleg DPR RI Dapil Maluku dari PKS)

Isra’ merupakan peristiwa agung di mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari masjidil Haram di Makkah ke masjdil Aqsha di Quds, secara fisik dan ruh, dalam keadaan sadar, lalu kembali ke Makkah dalam waktu sebagian malam. Kaum mukminin tidak merasa aneh dengan hal ini, karena semuanya selesai dengan perintah dan kekuasaan Allah. Dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah : “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia” (QS. Yaasiin : 28)

Peristiwa ini ditetapkan dengan Al Qur’an, firman Allah: “Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang Telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Isra’ : 1) 

Mi’raj adalah naiknya Rasulullah SAW dengan fisik dan ruhnya dalam keadaan sadar, dari Baitul Maqdis sampai ke langit ke tujuh, dan seterusnya, kemudian kembali ke Baitul Maqdis, di sebagian malam yang singkat. Mi’raj ditetapkan berdasarkan hadits shahih yang ada dalam shahih Al Bukhariy dan Muslim dan lain-lain dalam buku-buku hadits yang valid, buku-buku sirah terkenal, buku-buku tafsir yang ma’tsur.

Terdapat isyarat dalam surah An Najm :“Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia Telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. (QS. An Najm : 12 – 17)

Sebelum peristiwa Isra’ Mi’raj, Rasulullah SAW telah terjadi beberapa peristiwa. Sehingga tahun tersebut tahun kesedihan (Aam Huzn). Kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW yakni dengan wafatnya Abu Thalib –paman Rasulullah SAW- disusul dengan wafat Khadijah ra –isteri Rasulullah SAW. Kaum Quraisy mulai dapat mengganggu langsung Rasulullah SAW. Kaum quraiys pun semakin besar penganiayaannya kepada para sahabat, sehingga memaksa Rasulullah SAW pergi ke Thaif, mengajak mereka kepada Allah, meminta bantuan dan melindungi dakwahnya. 

Rasulullah mendapatinya tidak lebih baik dari penduduk Makkah, bahkan lebih buruk, dengan menolak dakwahnya, menyakitinya, sehingga berdarah kedua kakinya, lalu menghadap Rabbnya dengan do’a yang dipenuhi iman, yakin, dan ridha dengan apa yang menimpanya di jalan Allah. Kemudian kembali ke Makkah. Akan tetapi Rasulullah tidak dapat memasuki Makkah kecuali dengan didampingi oleh Al Muth’im bin ‘Adiy (seorang musyrik Makkah). 

Dalam situasi seperti penuh duka dan kesedihan inilah, Allah swt muliakan Nabinya dengan mukjizat Isra’ mi’raj, untuk meringankan jiwanya yang terluka, hatinya yang berduka dengan menyaksikan ayat-ayat besar, tanda-tanda pertolongan Allah kepada dakwahnya. Sehingga bertambah keyakinan akan ketinggian posisinya di sisi Rabbnya, meyakinkannya bahwa Allah menjadi Penolongnya. Maka semakin kuatlah azam (tekadnya) semakin kuat ruhiyahnya, berlanjut menyampaikan risalah Rabbnya, dengan semangat yang tidak pernah padam. 

Dalam mukijizat ini pula terdapat ujian Allah pada kaum muslimin, sehingga terpilihlah mana yang kuat iman dan mana yang lemah iman. Ibnu Ishaq berkata: 

( . . . كان في مسراه وما ذكر منه بلاء وتمحيص ، وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه ،فيه عبرة لأولى الألباب ، وهدى روحمه ، وثبات لمن آمن بالله وصدق ، وكان من أمر الله على يقين ، فأسرى به كيف يشاء ، وكما شاء ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمر الله وسلطانه العظيم ، وقدرته التي يصنع بها ما يريد ) 

“…dalam perjalanan isra’ dan cerita yang ada di dalamnya terdapat ujian dan seleksi. Salah satu perintah Allah yang berada dalam kekuasaan-Nya. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi kaum yang berfikir, petunjuk dan rahmat-Nya, keteguhan bagi yang beriman dan membenarkan. Peristiwa ini adalah urusan Allah yang harus diyakini. Allah perjalankan sesuai dengan yang dikehendaki, untuk menunjukkan kepadanya ayat-ayat yang diinginkan. Sehingga menyaksikan langsung ayat Allah,dan kekuasaan-Nya yang besar, yang dengan kekuasaan-Nya itu, Allah lakukan apa yang dikehendaki. 

Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Isra’ mi’raj itu terjadi pada masa sepuluh tahun setelah kenabian. Dan yang masyhur mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada malam duapuluh tujuh bulan rajab. 

Pada malam Isra’ itu Rasulullah SAW bermalam bersama dengan pamannya –Hamzah bin Abdul Muththalib, anak pamannya –Ja’far bin Abi Thalib- di rumah Ummi Hani’ bin Abi Thalib (pamannya). Lalu Jibril mendatanginya, melewati atap rumah, turun dan mengambil Rasulullah SAW, membawanya ke masjid (masjidil haram) kemudian membaringkannya, membelah dadanya, dari bawah leher sampai ke bawah perutnya, mengeluarkan hatinya, membersihkannya dengan air zam-zam, kemudian memenuhinya dengan iman dan hikmah, lalu mengembalikannya dan tidak ada lagi bekas belahan, tanpa Rasulullah rasakan sakit. Rasulullah siap untuk perjalanan Isra’ mi’raj, bertemu dengan Rabbnya pda malam itu. 

Hikmah pembelahan dada –padahal Allah Maha Kuasa untuk memenuhi hatinya dengan iman dan hikmah dan membelah- adalah untuk menambah kekuatan keyakinan. Sebab ketika melihat perutnya telah terbelah dan tidak merasa sakit, maka semakin yakin bahwa ia akan aman dari semua bentuk yang biasanya menakutkan. Dari itulah Rasulullah menjadi manusia yang sangat pemberani. 
Ketika Jibril usai membedah dada Rasulullah SAW pada malam Isra’ itu, dan mempersiapkan sarana untuk perjalanan mengagumkan ini dengan Buraq –kendaraan berwarna putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal, sangat cepat, jangkauan kaki depannya sejauh pandangan matanya. 

Rasulullah SAW mengendarainya, didampingi Jibril alaihissalam, lalu Buraq itu pergi ke Baitul Maqdis. Rasulullah SAW turun. Jibril mengikatnya lalu masuk masjid, ia bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam bersama dengan sejumlah para nabi, yang telah berkumpul untuk menyambutnya. Jibril membawanya ke depan mengimaminya shalat dua rakaat. Kemudian keluar dan Jibril membawakannya dua gelas –satu berisi khamr dan satunya berisi susu- lalu nabi pilih susu, dan Jibril berkata: اخترت الفطرة engkau telah memilih yang fitrah, engkau telah memilih tanda Islam dan istiqamah. 

Isra’ menuju ke masjidil Aqsha tidak ke masjid lainnya karena kedudukan dan kemuliaan masjid ini di sisi Allah, untuk menjelaskan hubungan erat antara para nabi, untuk menjelaskan hubungan antara agama yang mereka bawa dari Allah. Dalam hal ini pula teradapt isyarat pewarisan rasul terakhir –Muhammad SAW- atas kesucian risalah sebelumnya. Dengan ini maka masjidil Aqsha dan sekitarnya menjadi tanah Islam, yang harus dijaga oleh kaum muslimin, dan membebaskannya dari tangan-tangan para penjarah. 

Setelah selesai perjalanan Isra’ diteruskan dengan mi’raj, yang mirip tangga, lalu Nabi naik bersama dengan Jibril, ke langit dunia, kemudian ke langit berikutnya. Setiap penghuni langit menyambutnya, para nabi yang ada di setiap langit memberikan salam kepadanya. Adam di langit pertama, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakariya di langit kedua, Idris di langit keempat, Harun di langit keempat, Musa di langit keenam, dan Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian setelah melintasi mereka sehingga sampai di langit ke tujuh, dan melihat sidratul muntaha di sana. Di sinilah berhenti ilmunya para malaikat. Di sinilah Jibril berhenti, dan Rasulullah SAW maju melewatinya sehingga dekat dengan Allah. Tidak ada yang pernah melintasinya selain Rasulullah SAW. 

Pada malam itu Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Inilah kali kedua melihat Jibril dalam bentuk asli. Di sinilah Allah swt berfirman: “Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. (QS. An Najm : 13 –14) 

Kali pertama terjadi setelah masa fatrah (jeda) wahyu. Allah berfirman: “Dan Sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang”. (QS. At Takwir 23) 

Pada malam itu juga Rasulullah SAW melihat Baitul Ma’mur, surga dan neraka, Allah wajibkan shalat lima puluh waktu, kemdian diringankan sampai lima waktu, sebagai salah satu bentuk rahmat dan kelembutan Allah kepada hamba-Nya.

Hal ini menunjukkan perhatian besar terhadap kemuliaan shalat, menunjukkan hikmah disyariatkannya. Sepertinya Allah mengatakan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman: Jika mi’raj rasul kalian dengan fisik dan ruhnya ke langit sebagai mukjizat, maka hendaklah setiap hari kalian lima kali mi’raj dengan ruh dan hati kalian kepada-Ku, sehingga bersih dari maksiat dan dosa. Dan ini adalah buah yang sangat besar dari shalat. 

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”. (QS. Al Ankabut : 45) 

Kemudian Rasulullah turun dari langit ke Baitul Maqdis naik buraq kembali ke Makkah, ketika malam masih gelap dan mulai bercampur dengan cahaya shubuh. Selain perintah shalat lima waktu, ada hal lain yang menjadi “oleh-oleh” dari isra’ mi’raj sebagaimana hadist : 

وَأُعْطِيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا: أعْطِيَ الصلوات الخمس، وأعْطِي خواتيمَ سورة البقرة، وغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ 
مِنْ أُمَّتِهِ شيئًا المُقْحَماتُ 

Diberikan kepada Rasulullah SAW (saat Isra Mi’raj) tiga hal: diberikan shalat lima waktu, diberikan akhir surat al-Baqarah, dan diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun (HR Muslim) 

Rasulullah SAW kembali ke rumah Ummu Hani’, menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Ummu Hani’. Kemudian ia bangkit memberitahukan hal ini kepada umat manusia. Ummu Hani berusaha untuk mencegahnya. Memintanya untuk tidak membicarakan hal ini, takut mereka akan mendustakannya, karena peristiwan ini sangat aneh.

Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan hal ini, dan dengan terang-terangan ia sampaikan hal ini kepada kaumnya, untuk membuka mata mereka akan keagungan Allah dan kekuasaan-Nya, membuktikan kedudukannya di sisi Rabbnya, tidak takut pendustaan dan cemoohan mereka. Karena tsiqahnya dengan risalah yang dibawanya, dan kebenaran yang dialaminya malam itu membuatnya memutuskan dengan tekad bulat untuk terbuka menyampaikan peristiwa itu kepada kaumnya, apapun pandangan dan sikap mereka. 

Hal ini menjadi teladan bagi ashabudda’wah, belajar berani dalam menyatakan kebenaran. Ia tidak takut posisinya di hati umat manusia. Tidak menyembunyikannya hanya karena ingin selalu dekat dengan mereka. Firman Allah: “(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. (QS. AL Ahzab : 39) 

SIKAP KAUM KAFIR TERHADAP ISRA’ MI’RAJ 

Rasulullah SAW keluar di pagi hari ke tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Ketika Abu Jahal sudah datang, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya itu.

Maka Abu Jahal berkata: يا بني كعب بن لؤي هلموا "Wahai Bani Ka’b bin Lu’aiy kemarilah"

Setelah kafir Quraisy berkumpul Rasulullah sampaikan kejadian yang baru saja dialaminya. Ada di antara mereka yang bertepuk tangan, ada yang memegang kepalanya, karena aneh dan tidak percaya. 
Kemudian mererka menguji Rasulullah SAW; mereka ada yang memintanya menerangkan tentang Baitul Maqdis, dan antara mereka ada yang pernah melihatnya ketika mereka berdagang ke Syam.

Sedangkan Rasulullah SAW belum pernah melihat sebelumnya, dan tidak sempat memperhatikan sifat-sifatnya ketika berada di sana. Dari itulah Rasulullah SAW sangat tegang, tidak pernah setegang itu sebelumnya. Lalu Allah swt hadirkan Masjidil Aqsha itu, sehingga dapat menerangkannya dari satu pintu ke pintu lainnya, dari satu tempat ke tempat lain. 

Mereka berkata: Penjelasannya tepat sekali. Kemudian mereka menanyakan tentang rombongan dagang mereka yang baru sampai di Syam. Rasulullah SAW menerangkan jumah onta dan keadaan mereka di sana. 
Rasulullah mengatakan kepada mereka: Mereka akan tiba pada hari ini bersamaan dengan terbitnya matahari, didahului oleh onta berwarna abu-abu. 

Lalu mereka pada hari itu segera keluar dan menunggu rombongan dagang, untuk membuktikan kebenaran cerita Muhammad SAW. Ketika mereka sedang menunggu, ada seseorang yang berkata: 

هذه والله الشمس قد أشرقت ، فقال آخر : وهذه والله العيرُ قد أقبلت ، يقدمها جمل أورَقُ ، كما قال محمد ، ثم لم يزدهم ذلك إلا كبراً وعناداً ، حتى قالوا : هذا سحر مبين ( ) 

Demi Allah, sekarang matahari telah terbit, dan yang lain mengatakan: Demi Allah, dan kafilah dagang telah tiba, terdepan onta berwarna abu-abu seperti yang telah Muhammad sampaikan. Kemudian hal ini tidak menambah mereka kecuali sikap sombong dan durhaka. Sehingga mereka berkata: Ini jelas-jelas sihir.

SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP ISRA’ MI’RAJ 

Beberapa perawi menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang lemah iman murtad meninggalkan agamanya. Karena hati dan akal mereka tidak sanggup menerima hal ini. mereka tidak percaya karena belum mampu memahaminya. Kepada mereka inilah firman Allah diturunkan: “Dan (ingatlah), ketika kami wahyukan kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia". dan kami tidak menjadikan mimpi yang Telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Quran. dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.” (QS. Al Isra’: 60)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: 
أسري بالنبي  ـ إلى بيت المقدس ، ثم جاء من ليلته ، فحدثهم بمسيرة ، وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم ، فقال ناس : نحن لا نُصدق محمداً بما يقول ، فارتدوا كفاراً ، فضرب الله رقابهم مع أبي جهل ( ) 

Rasulullah SAW isra’ ke Baitul Maqdis, kemudian pada malam itu datang dan menceritakan pengalaman perjalanannya, ciri-ciri Baitul Maqdis dan rombongan dagang mereka. Ada sebagian orang yang berkata: Kami tidak akan membenarkan ucapan Muhammad. Kemudian mereka murtad –kembali kafir, sehingga Allah penggal leher mereka bersama dengan Abu Jahal. 
Sedangkan kaum mukminin lainnya, yang Allah lapangkan dadanya, Allah terangi hatinya, sehingga mereka tetap teguh dalam iman, membenarkan Rasulullah SAW –dan yang terdepan dalam hal ini adalah Abu Bakr ra-

Dari Aisyah ra berkata:

لما أُسرى بالنبي  ـ إلى المسجد الأقصى أصبح يُحدث الناس بذلك ، فأرتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر ، فقالوا : هل لك في صاحبك ؟‍ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . 
فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . 
قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . 
قالوا : تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ 
قال :نعم ، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء ، في غدوة أو روحه 
فلذلك سُمي " أبو بكر الصديق " ( )

Ketika Rasulullah SAW isra ke masjdil Aqsha, pagi harinya ia sampaikan kepada orang-orang. Lalu ada sebagian orang yang telah beriman murtad padahal sebelumnya telah percaya dan membenarkannya. Mereka segera menemui Abu Bakr dan bertanya: Apakah engkau telah mendengar sahabatmu? Yang mengaku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis malam tadi:

Abu Bakar bertanya : Betulkan ia mengatakan hal itu 
Mereka mejawab: Ya, betul 
Kata Abu Bakr :Jika ia yang mengatakan hal itu, pasti benar 
Mereka berkata : Kamu membenarkannya telah pergi malam tadi ke Baitul Maqdis kemudian sebelum subuh sudah tiba kembali? 
Kata Abu Bakar: Sesungguhnya aku telah membenarkan yang lebih aneh dari itu, aku membenarkannya yang menerima berita dari langit, ketika pagi atau sore. Dari itulah ia disebut “Abu Bakr ash Shiddiq” 

PELAJARAN BERHARGA ISRA’ MI’RAJ

1. Seorang da’i atau pejuang kebenaran tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tidak terpengaruh oleh banyaknya pendukung atau sedikit, dalam membuktikan imannya kepada kebenaran yang didakwahkannya

2. Menyatakan kebenaran tanpa takut dan bimbang adalah kewajiban da’I yang tidak takut kecuali kepada Allah

3. Ahlul Batil –selamanya di di manapun ia berada- akan melecehkan para penyeru kebenaran, sepertinya Abu Jahal masih berada di tengah-tengah mereka sekarang ini.

4. Allah swt tidak akan pernah kekurangan da’I. dan Allah akan berikan pertolongan-Nya

5. Meskipun telah terdapat dalil dan bukti, ahlul batil akan selalu mereka yasa, dan iri kepada para pengikut kebenaran yang tidak diragukan lagi

6. Allah swt menguji barisan kaum muslimin, untuk mengangkat derajat ahlusshidqi wal iman, meninggikan posisinya. Sebagaimana Allah merendahkan posisi orang-orang yang berjiwa lemah.

7. Isra’ mi’raj adalah penguatan bagi Rasulullah SAW dalam pertarungan panjang, dan juga merupakan salah satu bentuk penghormatan setelah bertahun-tahun dalam kesulitan, duka, derita, dan penolakan kaumnya.

8. Isra’ mi’raj merupakan ujian bagi kemampuan para sahabat untuk mengungkapkan seberapa besar jihad (perjuangan) mereka bersama Rasulullah SAW

9. Isra’mi’raj merupakan terapi untuk menghapus keletihan masa lalu, dan meletakkan benih-benih keberhasilan masa depan yang gemilang.

10. Hukum dan sunnah alamiah yang menggerakkan langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya sehingga mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan orang lain.

11. Kekuasaan Allah tidak akan bisa dibatasi oleh batas apapun, juga tidak akan bisa terhalangi oleh penghalang apapun agar Rasulullah SAW melihat ayat-ayat besar dan menambah keyakinannya.

12. Perjalanan dari masjidil Haram ke masjidil Aqsha adalah plihan dari Allah Yang Maha Lembut, Maha Memberitakan, untuk menghubungkan antara akidah tauhid besar dari masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sampai pada masa Muhammad SAW penutup para Nabi. Menghubungkan antara tempat suci bagi semua agama tauhid. Penobatan Rasulullah sebagai pewaris dari para rasul sebelumnya. Muatan risalahnya yang berhubungan erat dengan semua risalah sebelumnya yang mencerminkan bentangan panjang melintasi ruang waktu, mencakup manhaj yang lebih luas.

13. Allah swt menunjukkan dengan cara ini bahwa Isra hanya ke baitul maqdis karena Yahudi akan terusir dari peta kepemimpinan umat manusia karena kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak layak lagi berada pada posisi itu. Dan Allah swt akan memindahkan posisi ini kepada Rasulullah SAW dan mengumpulkan pusat-pusat dakwah Ibrahimiyyah semuanya. Sudah sampai waktunya perpindahan dakwah dari umat yang sejarahnya penuh dengan tipuan, pengkhianatan, dosa, dan permusuhan kepada umat yang memancarkan kebaikan dan kebajikan.

14. Isra ’ mi’raj menegaskan sifat Islam yang fitri. Dan sesungguhnya kebersihan hati adalah esensi Islam. Dan fitrah yang rendah adalah seperti mata air kotor yang hanya akan menghasilkan kotoran dan keburukan.

15. Nil dan Furat adalah bukti bahwa risalah Islam akan membentang di muka bumi, memakmurkan lembah-lembah yang subur. Nil dan Furat mencakup lembah majusi Persia dan sebagian Romawi.

16. Baitul Maqdis melahirkan para nabi secara beruntun, saling mendukung dakwah Ibrahim alaihissalam.

17. Para nabi menunggu kedatangan Nabi Muhammad (penutup) semua nabi, agar menjadi imam dalam shalat jamaahnya, menggambarkan peran sentral dan ajaran yang dibawanya kepada seluruh alam untuk dilaksanakan, yaitu menyembah Allah Yang Maha Esa dan Maha Tinggi.

18. Nabi Muhammad menyempurnakan bangunan, dan menjadi batu terakhir dalam bangunan kenabian. Menyempurnakan agama dan membawa umat manusia seluruhnya.

19. Peristiwa Isra’ Mi’raj itu merupakan munthalaq perubahan menuju kemenangan dakwah.

20. Shalat sebagai BAROMETER BAIKNYA KEHIDUPAN. Oleh karena itu menjaga pelaksanaan shalat, menjaga kekhusyu’an shalat, menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap gerakan shalat serta menjadikan shalat sebagai PENOLONG meruapakan faktor terwujudnya kemenangan dan keberkahan.

Posting Komentar

0 Komentar